Nyhetsblogg Pressemeldinger

Hvordan gagner FMGs partnerskap med Spaceti ditt neste kontorflytt i Norden?

9. desember 2022

Vi introduserer FMG (First Mover Group), et ledende eiendomsrådgivningsselskap i Norden og Sentral-Europa med kontorer i Norge, Danmark, Sverige og Tyskland. De samarbeider med Spaceti for å utvide vår ekspertise til utlandet, og tilby kundene sine det siste innen smartbygg og smart arbeidsplassteknologi.

I dette intervjuet med Spaceti delte FMGs Senior Advisor Workspace, Martin Nilsen-Moe, sin innsikt om partnerskapet og hvordan det vil komme nordiske kunder til gode.

Les med oss:

 

Hei Martin! Vi ser frem til å høre om din bedrift. Kan du fortelle oss mer om First Mover Group og hva som gjør den unik?

First Mover Group, med hovedkontor på Skøyen i Oslo, er en ledende nordisk aktør som tilbyr premiumtjenester til bedrifter på farten. Basert på investeringer i teknologi, infrastruktur og en høyt spesialisert arbeidsstyrke, har vi et unikt tilbud som tilfører betydelig verdi til vår klients arbeidsplassinvestering. Vi jobber daglig for å skape Better Beginnings for våre kunder. Vi gjør det ved å tilby et komplett spekter av tjenester, som starter med å identifisere fremtidige arbeidsplassbehov, søke etter den perfekte eiendommen og forhandle frem den beste avtalen for kundene våre.

Deretter styrer vi hele prosjektet fra A til Å, inkludert koordinering og byggeoppfølging, innredningsspesifikasjon, innkjøpstjenester, og flytteplanlegging. Til slutt utfører vi flytteprosessen og tilbakeføring av eksisterende lokaler. Vi administrerer logistikk og montering av alle nye møbler, AV-utstyr og stativer og har deg i gang i dine nye lokaler med minimalt med nedetid.

 

Spaceti under et besøk til FMG HQ: Hieu Do, Max Verteletskyi, Andreas Skotvedt Irgens, Martin Nilsen-Moe

Spaceti under et besøk til FMG HQ: Hieu Do, Max Verteletskyi, Andreas Skotvedt Irgens, Martin Nilsen-Moe

 


Hvilke markeder opererer du i, og hva er din bedrifts visjon?

FMG har hovedkontor på Skøyen i Oslo og opererer i Norge, Sverige, Danmark og Tyskland.
Tusenvis av bedrifter signerer nye leiekontrakter i Norden hvert år. Mange av disse kontraktene resulterer i flytting eller oppgradering av arbeidsplasser.

Vår visjon er "Vi skaper bedre begynnelser". Det gjenspeiler arbeidet vi gjør for kundene våre hver dag. Vi hjelper dem å realisere nye drømmer gjennom bedre begynnelser.

Vi opplyser at vi leverer våre premiumtjenester "til bedrifter på farten" for å tydeliggjøre at vårt fokus er å hjelpe bedrifter, inkludert private og offentlige selskaper, institusjoner og organisasjoner. Da vi spurte våre ansatte, fremhevet de viktigheten av å levere høy kvalitet. Høy kvalitet eller "premiumtjenester" er kjernen i hvem vi er og hva som skiller oss fra våre konkurrenter. Det er også en forpliktelse at vi ønsker å være innovative og foran våre konkurrenter, og sikre en sømløs prosess for våre kunder.

 


First Mover Group tilbyr en omfattende prosess for bedriftsflytting. Kan du beskrive denne prosessen?

  • Leietakerrådgivning:
   Fremtidige behov, arbeidsplassanalyse, søk etter lokaler og kontraktsforhandling, prosjektledelse, byggeoppfølging, innredningsspesifikasjoner, og innkjøpstjenester.
  • Bedriftsflyttingstjenester:
   Prosjektledelsestjenester, inkludert detaljert planlegging, budsjettering og oppfølging, kommunikasjon og stedsstyring. Deretter koordinering av leveranser på nytt anlegg, forvaltning av eksisterende møbler (flytting/salg/disponering), koordinering og gjennomføring av flytteprosess, samt tilbakeføring av eksisterende lokaler.
  • Logistikk og monteringstjenester:
   Lagring, transport og montering av kontormøbler, audiovisuelt utstyr, lagerreoler og annet avansert utstyr.

 


Hva ser du på som nøkkelfaktorer som definerer suksessen til flytting av bedrifter?

I begynnelsen av prosjektet er nøkkelen et prosjektdirektiv. Prosjektdirektivet beskriver prosessen som skal lede og vil gi alle involverte parter klare rammer.

Prosjektdirektivet skal sette klare mål for prosjektet og deltakerne. Målene er brutt ned per delprosjekt, og hvert delprosjekts ansvar er detaljert beskrevet. Det vil bli etablert en overordnet tidsplan med milepæler i forbindelse med prosjektdirektivet. Det etableres en prosjektorganisasjon med definert ressursbruk per prosjekt.

I tillegg etableres en overordnet økonomisk ramme for prosjektet og definerer hvordan fremdrift og økonomi skal rapporteres til prosjekteier. Prosjektdirektivet etableres gjennom en workshop i regi av FMG, hvor vi samler flere aktuelle ledere for å utvikle et utkast til prosjektdirektivet. Det endelige utkastet vil bli presentert for prosjekteier og styringsgruppe.

Prosjektdirektivet omhandler blant annet:

  • Verdier, strategi og prosjektets visjon
  • Overordnede mål
  • Måleparametere og suksesskriterier
  • Prosjektmandat
  • Prosjektledelse
  • Delprosjekter
  • Kommunikasjon

Vi vil gjerne lære mer om hvordan partnerskap med Spaceti kan være til nytte for First Mover Group? Hvordan planlegger du å bruke analysedataene?

Bruk av sensorer vil gi mulighet for presis innsikt i faktisk tilstedeværelse og mønstre fra arbeidsplasser til møterom og fellesarealer. Dataene gjør at vi kan få innsikt på tvers av prosjektet og bidra til bredere involvering.
Å være bevisst sin oppfatning kontra faktisk bruk skaper engasjement og en større forståelse av en prosess.

Vi samler informasjon fra hver enkelt medarbeider, og dette gir oss konkret innsikt, som kombinert med sensorene gir oss evnen til å forstå de kulturelle og organisatoriske behovene og utfordringene vi står overfor. Med dette sørger vi for å skape grunnlag for bred brukerinvolvering på tvers av avdelinger og lokasjoner. Vi kan skape smartere arbeidsområder som oppmuntrer til produktivitet og motivasjon ved å utvikle en dyp forståelse av hvordan en virksomhet opererer.

 


Og til slutt: Hva tror du skjer med arbeidsplasstransformasjon? Hvordan har det endret seg de siste årene? Noen innsikt eller store tanker om hvordan ting vil fortsette å utvikle seg over tid?

Studier og erfaringer under og etter pandemien indikerer at fleksibilitet og tilrettelegging for autonomi, sammen med valg, øker trivselen og effektiviteten til den enkelte ansatte. Vi opplever at det ikke nødvendigvis er endringer i antall kvadratmeter som skal til for å realisere virksomhetenes ambisjoner for arbeidsplassen, men at det handler mer om innredningen av kontoret. Dette muliggjør fleksibilitet i prosessen og bidrar til høy grad av tverrfaglig involvering. Vår erfaring gjør oss trygge på at vi har det riktige grunnlaget og ekspertisen for å veilede oss gjennom enhver reise. Markedet er i ferd med å nå en konsensus om at fremtiden vil støtte en aktivitetsbasert arbeidsplass og hybrid balanse mellom arbeid og privatliv.

 


Om gruppen:

First Mover Group Holding AS («konsernet» eller FMGH) er et holdingselskap som kontrollerer alle datterselskapene til FMG. Selskapet ble etablert da FMGH kjøpte First Mover Group AS (inkludert datterselskaper) 7. mai 2019. Oppkjøpet anses å være en transaksjon etter IFRS. Deretter er historisk regnskap for 2019 for First Mover Group AS konsernregnskapet per 7. mai 2019 og ikke hele regnskapsåret 2019.

FMG har hovedkontor på Skøyen i Oslo. Den geografiske rekkevidden omfatter alle større byer i Skandinavia, inkludert Oslo, Drammen, Stavanger, Bergen og Trondheim i Norge, Stockholm, Gøteborg og Malmö i Sverige, København og Aarhus i Danmark. I tillegg har selskapet en filial i Krefeld utenfor Düsseldorf i Tyskland.

FMGreen er First Mover Groups forpliktelse til bærekraft og sosialt ansvar. Sosialt ansvar og bærekraft er forankret i vår bedriftskultur, og vi jobber aktivt for å redusere både våre kunders og vårt eget miljøfotavtrykk. FMG er ISO-sertifisert 14001 og 9001. Selskapet har økonomisk kapasitet til å gjennomføre ethvert prosjekt og har AAA kredittverdighet.

Mer informasjon finner du her.

 


 

Ta gjerne kontakt med Spaceti for mer informasjon. Vi gir deg mer enn gjerne all informasjonen du trenger!

Vil du ikke gå glipp av noe? Følg oss på LinkedIn for å holde deg oppdatert.

Maria Boichenko
mariia.boichenko@spaceti.com