Nyheder Blog Pressemeddelelser

Hvordan FMG's partnerskab med Spaceti gavner din næste kontorflytning i Norden?

9. december 2022

Vi præsenterer FMG (First Mover Group), et førende rådgivningsfirma inden for ejendomshandel i Norden og Centraleuropa med kontorer i Norge, Danmark, Sverige og Tyskland. De samarbejder med Spaceti for at udvide vores ekspertise til udlandet og tilbyde deres kunder det nyeste inden for smart building- og smart workplace-teknologi.

I dette interview med Spaceti delte FMG's Senior Advisor Workspace, Martin Nilsen-Moe, sin viden om partnerskabet, og hvordan det vil gavne nordiske kunder.

Læs med os:

 

Hej Martin! Vi ser frem til at høre om din virksomhed. Kan du fortælle os mere om First Mover Group, og hvad der gør det unikt?

First Mover Group har hovedkvarter på Skøyen i Oslo og er en førende nordisk aktør, der tilbyder førsteklasses tjenester til virksomheder på farten. Baseret på investeringer i teknologi, infrastruktur og en højt specialiseret arbejdsstyrke har vi et unikt tilbud, der tilføjer betydelig værdi til vores kunders investeringer i arbejdspladser. Vi arbejder dagligt på at skabe Better Beginnings for vores kunder. Det gør vi ved at tilbyde en komplet vifte af tjenester, der starter med at identificere fremtidige behov for arbejdspladser, søge for at finde den perfekte ejendom og forhandle den bedste aftale for vores kunder.

Derefter styrer vi hele projektet fra A til Z, herunder koordinering og opfølgning af byggeriet, specifikation af indretning, indkøbsservice og planlægning af flytning. Endelig gennemfører vi flytningsprocessen og tilbagelevering af de eksisterende lokaler. Vi styrer logistikken og monteringen af alle nye møbler, AV-udstyr og racks, og vi får dig op at køre i dine nye lokaler med minimal nedetid.

 

Spaceti under et besøg i FMG's hovedkvarter: Hieu Do, Max Verteletskyi, Andreas Skotvedt Irgens, Martin Nilsen-Moe

Spaceti under et besøg i FMG's hovedkvarter: Hieu Do, Max Verteletskyi, Andreas Skotvedt Irgens, Martin Nilsen-Moe

 


Hvilke markeder opererer I på, og hvad er jeres virksomheds vision?

FMG har hovedkvarter på Skøyen i Oslo og opererer i Norge, Sverige, Danmark og Tyskland.
Tusindvis af virksomheder underskriver hvert år nye lejekontrakter i Norden. Mange af disse kontrakter resulterer i flytning eller opgradering af arbejdspladser.

Vores vision er "Vi skaber bedre begyndelser". Den afspejler det arbejde, vi udfører for vores kunder hver dag. Vi hjælper dem med at realisere nye drømme gennem bedre begyndelser.

Vi angiver, at vi leverer vores premium-tjenester "til virksomheder på farten" for at tydeliggøre, at vores fokus er på at hjælpe virksomheder, herunder private og offentlige virksomheder, institutioner og organisationer. Da vi spurgte vores medarbejdere, fremhævede de vigtigheden af at levere høj kvalitet. Høj kvalitet eller "premiumtjenester" er kernen i det, vi er, og det, der adskiller os fra vores konkurrenter. Det er også en forpligtelse, som vi ønsker at være innovative og forud for vores konkurrenter, så vi sikrer en problemfri proces for vores kunder.

 


First Mover Group tilbyder en omfattende proces for virksomhedsflytning. Kan du beskrive denne proces?

  • Rådgivningstjenester for lejere:
   Fremtidige behov, arbejdspladsanalyse, søgning efter lokaler og kontraktforhandlinger, projektstyring, opfølgning på byggeriet, specifikationer for indretning og indkøb.
  • Forretningsflytningstjenester:
   Projektstyringstjenester, herunder detaljeret planlægning, budgettering og opfølgning, kommunikation og forvaltning af stedet. Derefter koordinering af leverancer til et nyt sted, forvaltning af eksisterende inventar (flytning/salg/bortskaffelse), koordinering og gennemførelse af flytningsprocessen og tilbagelevering af de eksisterende lokaler.
  • Logistik- og samlingstjenester:
   Opbevaring, transport og montering af kontormøbler, audiovisuelt udstyr, lagerreoler og andet udstyr af høj kvalitet.

 


Hvad ser du som nøglefaktorer, der definerer virksomhedens succes med flytning?

I begyndelsen af projektet er nøglen et projektdirektiv. Projektdirektivet beskriver den proces, der skal lede og giver alle involverede parter en klar ramme.

I projektdirektivet skal der fastsættes klare mål for projektet og deltagerne. Målene opdeles i delprojekter, og hvert delprojekts ansvarsområde beskrives i detaljer. I forbindelse med projektdirektivet udarbejdes en overordnet tidsplan med milepæle. Der etableres en projektorganisation med defineret ressourceforbrug pr. projekt.

Desuden fastlægges en overordnet finansiel ramme for projektet og defineres det, hvordan fremskridt og økonomi skal rapporteres til projektejeren. Projektdirektivet etableres gennem en workshop faciliteret af FMG, hvor vi samler flere relevante ledere for at udarbejde et udkast til projektdirektivet. Det endelige udkast præsenteres for projektejeren og styregruppen.

Projektdirektivet omhandler bl.a. følgende:

  • Værdier, strategi og projektets vision
  • Overordnede mål
  • Måleparametre og succeskriterier
  • Projektets mandat
  • Projektstyring
  • Delprojekter
  • Kommunikation

Vi vil gerne vide mere om, hvordan et samarbejde med Spaceti kan gavne First Mover Group? Hvordan planlægger du at bruge analysedataene?

Brugen af sensorer vil give mulighed for præcis indsigt i den faktiske tilstedeværelse og mønstre fra arbejdspladser til mødelokaler og fællesområder. Dataene giver os mulighed for at få indsigt i hele projektet og bidrage til en bredere inddragelse.
At være bevidst om ens opfattelse i forhold til den faktiske brug skaber engagement og en større forståelse af en proces.

Vi indsamler oplysninger fra hver enkelt medarbejder, og det giver os konkret indsigt, som sammen med sensorerne giver os mulighed for at forstå de kulturelle og organisatoriske behov og udfordringer, vi står over for. Med dette sørger vi for at skabe grundlaget for en bred brugerinddragelse på tværs af afdelinger og lokationer. Vi kan skabe smartere arbejdsområder, der fremmer produktivitet og motivation, ved at udvikle en dyb forståelse af, hvordan en virksomhed fungerer.

 


Og endelig: Hvad tror du, der sker med omdannelsen af arbejdspladsen? Hvordan har det ændret sig i de seneste år? Har du nogen indsigt eller tanker om, hvordan tingene vil fortsætte med at udvikle sig over tid?

Undersøgelser og erfaringer under og efter pandemien viser, at fleksibilitet og fremme af autonomi sammen med valgmuligheder øger de enkelte medarbejderes trivsel og effektivitet. Vi finder ud af, at det ikke nødvendigvis er ændringer i antallet af kvadratmeter, der er nødvendige for at realisere virksomhedernes ambitioner for arbejdspladsen, men at det i højere grad handler om kontorets indretning. Det giver mulighed for fleksibilitet i processen og bidrager til en høj grad af tværfaglig involvering. Vores erfaring gør os sikre på, at vi har det rette fundament og den rette ekspertise til at guide os gennem enhver rejse. Markedet er ved at nå til enighed om, at fremtiden vil understøtte en aktivitetsbaseret arbejdsplads og en hybrid balance mellem arbejdsliv og privatliv.

 


Om koncernen:

First Mover Group Holding AS ("koncernen" eller FMGH) er et holdingselskab, der kontrollerer alle FMG's datterselskaber. Selskabet blev oprettet, da FMGH overtog First Mover Group AS (herunder dets datterselskaber) den 7. maj 2019. Overtagelsen anses for at være en transaktion efter IFRS. Efterfølgende er historiske regnskaber for 2019 for First Mover Group AS de konsoliderede regnskaber pr. 7. maj 2019 og ikke det fulde regnskabsår 2019.

FMG har hovedkvarter på Skøyen i Oslo. Den geografiske rækkevidde omfatter alle større byer i Skandinavien, herunder Oslo, Drammen, Stavanger, Bergen og Trondheim i Norge, Stockholm, Göteborg og Malmø i Sverige, København og Aarhus i Danmark. Desuden har virksomheden en filial i Krefeld uden for Düsseldorf i Tyskland.

FMGreen er First Mover Groups engagement i bæredygtighed og socialt ansvar. Social ansvarlighed og bæredygtighed er indlejret i vores virksomhedskultur, og vi arbejder aktivt på at reducere både vores kunders og vores eget miljømæssige fodaftryk. FMG er ISO-certificeret 14001 og 9001. Virksomheden har den finansielle kapacitet til at gennemføre ethvert projekt og har AAA-kreditværdighed.

Du kan finde flere oplysninger her.

 


 

Du er velkommen til at kontakt Spaceti for yderligere oplysninger. Vi er mere end glade for at give dig alle de oplysninger, du har brug for!

Vil du ikke gå glip af noget som helst? Følg os på LinkedIn for at holde dig opdateret.

Maria Boichenko
mariia.boichenko@spaceti.com