Rød tråd
Trygg retur til jobb

?

Red -Thread er et audiovisuelt system med 470 ansatte
integrator og heleid datterselskap av Steelcase , _
dedikert til arbeidsmiljøer som støtter produktive,
engasjerte medarbeidere .

De driver 9 kontorsteder i USA
gjennom
CT, MA, NH og ME
og 3 varehus , og innførte et beleggtak
i
bygningene deres 25 % i lys av COVID-19

Spaceti

Se hvordan L'Oreal økte effektiviteten på arbeidsplassen deres
Arbeidsplass-app

App for plassadministrasjon og personlig bestilling

  • Red- Thread bruker Spaceti plassbehandlingssystem og brukervendt personlig bestillingsapplikasjon for å hjelpe med å definere beleggsgrenser for sosial distansering , definere hvilke plasser ( pulter , parkeringsplasser , møterom ) som kan reserveres basert deres retningslinjer for sosial distansering
Arbeidsplass-app

Kontakt Sporing

  • Spaceti sin kontaktsporingsrapporter _ _ hjelp Red-Thread med å få nøyaktige data om mulige infeksjoner som spres hvis noen blir infisert i rommet deres .
UTF-8