Vilkår for brug - Workplace Analytics

Disse vilkår for brug af Dashboardet ("vilkår for Dashboardet") regulerer din ret til at få adgang til og bruge Dashboardet, som er en integreret del af den service, som Spaceti leverer til kunden.

Udtrykket "du" i disse vilkår henviser til dig som slutbruger, der har adgang til Dashboardet og bruger Tjenesten på vegne af en arbejdsgiver eller anden enhed, der har indgået en kontrakt med Spaceti ("Kunden"). Udtrykket "du" henviser også til denne arbejdsgiver eller forretningsenhed - Kunden.

Medmindre det udtrykkeligt fremgår af disse vilkår for Dashboardet, skal alle definitioner fra Brugsbetingelserne have samme betydning heri.

Udtrykket "du" i disse vilkår henviser til dig som slutbruger, der har adgang til Dashboardet og bruger Tjenesten på vegne af en arbejdsgiver eller anden enhed, der har indgået en kontrakt med Spaceti ("Kunden"). Udtrykket "du" henviser også til denne arbejdsgiver eller forretningsenhed - Kunden.

Vi har udviklet software og hardware inden for Internet of Things til at styre udstyr og til at gøre det muligt for udstyr at kommunikere med andet udstyr og med mennesker via trådløs datatransmissionsteknologi og internettet, herunder Dashboardet.

For at kunne bruge Dashboardet og tjenesten skal du acceptere disse vilkår for Dashboardet og brugsbetingelser. Vi forbeholder os ret til at ændre disse vilkår for Dashboardet ved at offentliggøre en ny version uden at give dig besked. Brug af Dashboardet efter en sådan ændring udgør din accept af sådanne ændringer.

Accept af disse vilkår for Dashboard

Ved at acceptere disse vilkår for Dashboardet erklærer og garanterer du, at du har fuld juridisk bemyndigelse til at handle på vegne af din arbejdsgiver eller en sådan enhed (kunden) i det omfang, der er nødvendigt for at bruge Dashboardet og opfylde dine forpligtelser i henhold til disse vilkår for Dashboardet. I modsat fald må du ikke acceptere disse vilkår for Dashboardet eller bruge Dashboardet.

Ved at acceptere disse vilkår for Dashboardet anerkender du også, at du har læst brugsvilkårene, fortrolighedspolitikken og cookiepolitikken og accepterer at overholde dem og ikke at handle på nogen måde, der kan resultere i en overtrædelse af fortrolighedspolitikken og cookiepolitikken eller forårsage et brud på eller misbrug af data, der behandles via Dashboardet.

Vi har ret til at afvise eller tilbagekalde din accept af disse vilkår for Dashboardet, til at annullere eller opsige din konto og til at suspendere og/eller opsige alle rettigheder til at bruge og få adgang til Dashboardet efter vores eget skøn, når som helst, uanset årsag og uden at give dig besked.

Du erklærer og garanterer, at alle de oplysninger, som du giver i forbindelse med din konto eller i henhold til Tjenesten, er korrekte og aktuelle.

Instrumentbræt

Dashboardet giver dig adgang til visse data og rapporteringsoplysninger vedrørende tjenesten ("Dashboard"). Alle oplysninger på Dashboardet er strengt fortrolige. Dashboardet, data og rapporter, der kan genereres med Dashboardet, må kun bruges til dine interne formål.

Konto

For at bruge Dashboard skal du have en konto på vores websted ("Konto"). Kontoen vil blive oprettet til dig som ansvarlig person på grundlag af den kontrakt, der er indgået mellem Spaceti og kunden. Du er fuldt ud ansvarlig for at opretholde fortroligheden af dine legitimationsoplysninger. Du er forpligtet til straks at underrette Spaceti om enhver uautoriseret brug af din adgangskode eller Konto eller ethvert andet brud på sikkerheden.

Dine forpligtelser

Du accepterer kun at bruge Dashboardet til formål, der er tilladt i henhold til disse vilkår for Dashboardet og enhver gældende lov, forordning eller generelt accepteret praksis eller retningslinjer i de relevante jurisdiktioner, herunder, men ikke begrænset til, enhver lov vedrørende eksport af data eller software til og fra Tjekkiet eller andre relevante lande.

Hvis brugerne giver dig brugernavne, adgangskoder eller andre login- eller personlige oplysninger, skal du gøre dem opmærksom på, at disse oplysninger vil være tilgængelige for Dashboardet, og du skal sørge for en meddelelse om beskyttelse af privatlivets fred og beskyttelse af disse brugere, der overholder alle gældende love og bedste praksis i branchen.

Hvis du gemmer personlige eller følsomme oplysninger fra brugerne, forpligter du dig til at gøre det på en sikker måde. Du accepterer at erstatte, forsvare og holde Spaceti skadesløs i tilfælde af manglende overholdelse af dine forpligtelser i dette afsnit og enhver overtrædelse af loven eller brud på datasikkerheden fra din eller dine agenters side.

Forbudte anvendelser

Du må ikke bruge Dashboardet til noget formål, som ikke udtrykkeligt er tilladt i henhold til disse vilkår for Dashboardet.

Det må du ikke:

  1. tillade tredjepart at få adgang til din konto;
  2. skabe afledte værker baseret på dashboardet eller tjenesten;
  3. at kopiere, indramme eller spejle nogen del eller noget indhold af Dashboardet, bortset fra kopiering eller indramning til dine egne interne forretningsformål,
  4. få adgang til Dashboardet eller tjenesten for at:
    • a. opbygge et konkurrencedygtigt produkt eller en konkurrencedygtig tjenesteydelse, eller
    • b. at kopiere nogen af Dashboardets eller tjenestens funktioner, funktioner eller grafik.

Du anerkender og accepterer, at enhver overtrædelse af disse begrænsninger eller forpligtelser anses for at være en væsentlig overtrædelse af disse vilkår for Dashboardet. Hvis vi opdager en sådan overtrædelse, forbeholder vi os retten til straks at opsige din konto midlertidigt eller permanent.

Diverse

Disse vilkår for Dashboardet udgør hele den juridiske aftale mellem dig og Spaceti og regulerer din brug af Dashboardet som beskrevet i disse vilkår for Dashboardet, med undtagelse af enhver tjeneste, som Spaceti måtte levere til dig i henhold til en separat skriftlig aftale, og erstatter eller erstatter alle tidligere eller samtidige forståelser, repræsentationer, diskussioner eller forståelser mellem dig og Spaceti vedrørende Dashboardet.