Vilkår for bruk – Workplace Analytics

Disse bruksvilkårene for Dashboard («Dashboard-vilkårene») regulerer din rett til å få tilgang til og bruke Dashboardet som er en integrert del av Tjenestene levert av Spaceti til Kunden.

Begrepet "deg" i disse vilkårene refererer til deg som sluttbrukeren som har tilgang til dashbordet og bruker tjenesten på vegne av en arbeidsgiver eller annen enhet som inngikk kontrakten med Spaceti ("klient"). Begrepet "deg" refererer også til den arbeidsgiveren eller forretningsenheten - klienten.

Med mindre det spesifikt antydes fra disse Dashboard-vilkårene, skal alle definisjoner fra vilkårene for bruk ha samme betydning her.

Begrepet "deg" i disse vilkårene refererer til deg som sluttbrukeren som har tilgang til dashbordet og bruker tjenesten på vegne av en arbeidsgiver eller annen enhet som inngikk kontrakten med Spaceti ("klient"). Begrepet "deg" refererer også til den arbeidsgiveren eller forretningsenheten - klienten.

Vi har utviklet programvare og maskinvare i tingenes internett for å kontrollere utstyr og for å gjøre det mulig for utstyr å kommunisere med annet utstyr og med mennesker via trådløs dataoverføringsteknologi og internett, inkludert Dashboard.

For å bruke dashbordet og tjenesten må du godta disse dashbordets vilkår og bruksvilkår. Vi forbeholder oss retten til å endre disse Dashboard-vilkårene ved å legge ut en ny versjon uten varsel til deg. Bruk av dashbordet etter en slik endring utgjør din aksept av slike endringer.

Aksept av disse Dashboard-vilkårene

Ved å godta disse Dashboard-vilkårene representerer og garanterer du at du har full juridisk myndighet til å handle på vegne av din arbeidsgiver eller en slik enhet (kunden) i omfanget som er nødvendig for bruk av Dashboard og oppfylle dine forpliktelser fra disse Dashboard-vilkårene. Ellers kan du ikke godta disse Dashboard-vilkårene eller bruke Dashboard.

Ved å godta disse Dashboard-vilkårene erkjenner du også at du har lest vilkårene for bruk, personvernerklæringen og retningslinjene for informasjonskapsler og samtykker i å overholde dem og ikke handle på noen måte som kan føre til brudd på retningslinjene for personvern og retningslinjer for informasjonskapsler eller forårsake brudd på eller misbruk av data som behandles gjennom dashbordet.

Vi har rett til å avvise eller tilbakekalle din aksept av disse Dashboard-vilkårene, til å kansellere eller avslutte kontoen din, og til å suspendere og/eller avslutte alle rettigheter til å bruke og få tilgang til Dashboard, etter eget skjønn, når som helst, uansett årsak og uten varsel til deg.

Du bekrefter og garanterer at all informasjonen du oppgir i forbindelse med kontoen din eller i henhold til tjenesten er korrekt og oppdatert.

Dashbord

Dashboardet gir deg tilgang til visse data og rapporteringsinformasjon med hensyn til tjenesten ("Dashboard"). All informasjon på dashbordet er strengt konfidensiell. Dashboard, data og rapporter som kan genereres med Dashboard, kan kun brukes til dine interne formål.

Regnskap

For å bruke Dashboard må du ha en konto på nettstedet vårt ("Konto"). Kontoen vil bli opprettet for deg som ansvarlig på grunnlag av kontrakten inngått mellom Spaceti og Kunden. Du er fullt ansvarlig for å opprettholde konfidensialiteten til legitimasjonen din. Du er forpliktet til å varsle Spaceti umiddelbart om enhver uautorisert bruk av passordet eller kontoen din eller andre sikkerhetsbrudd.

Dine forpliktelser

Du samtykker i å bruke Dashboardet kun til formål som er tillatt i disse Dashboard-vilkårene og enhver gjeldende lov, forskrift eller generelt akseptert praksis eller retningslinjer i de relevante jurisdiksjonene, inkludert, men ikke begrenset til, eventuelle lover angående eksport av data eller programvare til og fra Tsjekkia eller andre relevante land.

Hvis brukerne gir deg brukernavn, passord eller annen påloggingsinformasjon eller personlig informasjon, må du gjøre dem oppmerksomme på at denne informasjonen vil være tilgjengelig for dashbordet, og du må gi en personvernerklæring og beskyttelse for de brukerne som overholder alle gjeldende lover og beste praksis i bransjen.

Hvis du lagrer personlig eller sensitiv informasjon gitt av brukere, forplikter du deg til å gjøre det sikkert. Du godtar å holde Spaceti skadesløs for enhver unnlatelse av å overholde dine forpliktelser i dette avsnittet og ethvert brudd på loven eller brudd på datasikkerheten fra deg eller dine agenter.

Forbudt bruk

Du kan ikke bruke Dashboardet til noe formål som ikke er uttrykkelig tillatt i disse Dashboard-vilkårene.

Du skal ikke:

  1. tillate enhver tredjepart å få tilgang til kontoen din;
  2. lage avledede verk basert på dashbordet eller tjenesten;
  3. kopiere, ramme inn eller speil noen del eller innhold av dashbordet, annet enn kopiering eller innramming for dine egne interne forretningsformål,
  4. få tilgang til dashbordet eller tjenesten for å:
    • en. bygge et konkurransedyktig produkt eller tjeneste, eller
    • b. kopiere alle funksjoner, funksjoner eller grafikk på dashbordet eller tjenesten.

Du erkjenner og godtar at ethvert brudd på disse begrensningene eller forpliktelsene anses å være et vesentlig brudd på disse Dashboard-vilkårene. Hvis vi oppdager et slikt brudd, forbeholder vi oss retten til umiddelbart å avslutte kontoen din, midlertidig eller permanent.

Diverse

Disse Dashboard-vilkårene utgjør hele den juridiske avtalen mellom deg og Spaceti og styrer din bruk av Dashboard beskrevet i disse Dashboard-vilkårene, unntatt enhver tjeneste som Spaceti kan gi deg under en separat skriftlig avtale, og erstatter eller erstatter eventuelle tidligere eller samtidige forståelser, representasjoner, diskusjoner eller forståelser mellom deg og Spaceti knyttet til dashbordet.