pressemeldinger

Spaceti i et nytt partnerskap med DEAS Group for å styrke nordisk tilstedeværelse

25. august 2022

Spaceti, en ledende aktør innen PropTech, fortsetter å styrke nordisk tilstedeværelse gjennom partnerskapet med DEAS Group, en ende-til-ende leverandør av eiendoms- og eiendomsforvaltningstjenester.


Grundig investert i fremtidens arbeidsplass DEAS Groups nyeste digitale partnerskap med first mover Spaceti representerer et modig neste steg som oppsto naturlig basert på de ulike digitale partnerskapene DEAS har inngått det siste året.

Det internasjonale PropTech-selskapet Spaceti leverer tjenester og produkter som forbedrer den daglige kunde- og kontoropplevelsen ved å kombinere innsikt i eiendomsdata, brukerdata og interaksjonsdata. Tilnærmingen deres hjelper investorer med å ta databaserte beslutninger om bruk av eiendom samtidig som de sikrer en forbedret kundeopplevelse for både leietakere og gjester, og gir et bedre, mer fleksibelt arbeidsliv med mindre problemer.

– Målet er å skape en plattform, et kontor som en tjeneste, som øker transparensen og brukervennligheten til eiendommer for både kunder og investorer. Vi skal gjøre kontorer enda mer attraktive for å møte det økende behovet for digitale løsninger som skaper verdi for den enkelte bruker av eiendommen. Denne alliansen gir oss muligheten til å tilby våre kunder og investorer nye tjenester og produkter som forbedrer bruken og opplevelsen av eiendommene vi er ansvarlige for, forklarer konsernsjef Rikke Lykke i DEAS.

Spaceti er tilstede i mer enn 20 land og brukes allerede av over 200 arbeidsplasser i Europa, Midtøsten og Nord-Amerika.

Etter å ha inngått dette partnerskapet er Spaceti nå DEAS Groups foretrukne partner i Norden. Som et resultat av dette innleder begge parter et tett samarbeid som vil komme både brukere og eiere av eiendommer til gode.

Fra spesifikke brukerorienterte funksjoner til unik innsikt

Spaceti har et bredt spekter av tjenester som inkluderer parkeringsbestilling og -administrasjon, møtebestilling og digitale resepsjonister for å ønske gjester velkommen. Dessuten, med Spaceti, kan sensordata brukes til å forbedre en eiendoms energieffektivitet og innemiljø.

"Å kombinere innsikt i eiendomsdata, brukerdata og interaksjonsdata transformerer måten vi integrerer nye teknologier på, og gir investorer muligheten til å ta datadrevne beslutninger om hvordan de best kan utnytte eiendom," sier Max Verteletskyi, administrerende direktør og medgründer av Spaceti.

DEAS Group og Spaceti har forpliktet seg til et pågående samarbeid for å utvikle enda flere digitale løsninger for å optimere driften og effektiviteten til næringseiendommer .

 

Kraftig partnerskap vil påvirke eiendomsmarkedet

Måten vi bruker kontorer på har endret seg betydelig de siste årene, og stiller store krav til både investorer og leietakere når komplekse teknologier skal integreres i eiendommer.

”Vårt samarbeid med Spaceti gir leietakere og investorer unik innsikt som sikrer inkorporeringen. Vi tror at plattformen vil ha stor innvirkning på eiendomsmarkedet og at vi har et ansvar for å lede transformasjonen, sier Nadim Stub, Group Vice President, Ventures & Partnerships, DEAS.

DEAS Group har allerede startet foreløpige samtaler med noen av sine investorer om de mange mulighetene som det strategiske partnerskapet med Spaceti vil gi. Spaceti vil være en aktiv del av DEAS Groups servicekonsept, hvor plattformen kan kjøpes til kontorer, på samme måte som DEAS vil yte løpende service etter avtale.

Spaceti blir en integrert del av kontoradministrasjonsplattformen Good Monday, som DEAS Group kjøpte i mars 2022.

DEAS Group har også inngått samarbeid med Yavica, NORNORM og WiredScore det siste året, noe som betyr at det nye partnerskapet med Spaceti utvider DEAS Groups digitale produktkatalog ytterligere.

 

Om Spaceti:

Siden etableringen i 2016 har Spaceti Holding BV produsert innovativ bedriftsprogramvare og IoT-systemer for næringseiendom. Sammen utgjør de en integrert nøkkelferdig løsning som digitaliserer innemiljøer, gjør kommersielle kontorer interaktive og optimerer deres effektivitet og drift.
www.spaceti.com

Om DEAS Group:

DEAS Group (DEAS Holding A/S) er en nordisk ende-til-ende strategisk partner som dekker hele verdikjeden for eiendom i de viktigste eiendomssektorene.
DEAS Group fungerer som partner for nasjonale og internasjonale investorer over hele Norden samt andre interessenter under to separate merkevarer: DEAS Asset Management A/S og DEAS A/S, begge heleide selskaper i DEAS Group.
Med basis i 3 overordnede fokuspunkter 'Stakeholder Management', 'Social Impact' og 'Innovation' tilbyr et dedikert team av mer enn 900 eiendomsmeglere med en dyp lokal markedsekspertise rådgivning og tradisjonelle eiendomsforvaltningstjenester som transaksjonsrådgivning og aktiva ledelse samt utvikling, teknisk byggrådgivning, klima- og bærekraftrådgivning, og offentlig-private partnerskap (OPS).
Tilstede i åtte nordiske byer med en total portefølje under forvaltning på +2 600 eiendommer i de viktigste eiendomssektorene med totalt 13 millioner kvm til sammen en forvaltningskapital på EUR +37 milliarder i Norden. DEAS Group eies av Montagu Private Equity, et ledende europeisk private equity-selskap.
www.deasgroup.com

 

Hvis du har spørsmål eller ønsker mer informasjon, ikke nøl med å kontakte oss!

Maria Boichenko
mariia.boichenko@spaceti.com