Cobblestone Forbedret luftkvalitet indendørs ved hjælp af Spaceti

Det danske ejendomsadministrationsselskab ønsker at skabe en arbejdsplads, hvor deres medarbejdere kan udnytte deres hjernekapacitet fuldt ud og samtidig maksimere deres komfort.

billede

Velvære og produktivitetsforøgelse

Forventninger og udfordringer

-Virksomheden renoverede deres kontor for tre år siden og installerede et nyt naturligt ventilationssystem. I alt 80 % af Cobblestones kontor bliver ventileret naturligt ved at åbne og lukke vinduer. Kontoret har ingen aircondition, bortset fra de centrale mødelokaler. Om vinteren lukkede medarbejderne vinduerne, hvilket førte til meget høje CO2-niveauer, hvilket reducerede produktiviteten blandt medarbejderne.

-Medarbejderne rapporterede ofte om indelukket indeklima.

-Målet var at maksimere medarbejdernes produktivitet, da lønomkostningerne er den største driftsudgift for Cobblestone og lignende organisationer.

-Ledelsen var på udkig efter et værktøj, der kunne øge udnyttelsen, komforten og værdien af aktiverne.

Hvorfor Spaceti

-Det centrale BMS-system var utilstrækkeligt, fordi det kun målte data på ét punkt, og dataene var ofte skjulte og fragmenterede. Spacetis løsning giver meget mere granulære og gennemsigtige data i modsætning til traditionelle BMS-systemer.

-Spaceti demokratiserer data ved også at give medarbejderne mulighed for at kontrollere luftkvaliteten omkring dem og rapportere den til facility management-teams.

-Det giver lejerne mulighed for at føre datadrevne samtaler med udlejere.

Resultater af samarbejdet

-Det intelligente vinduessystem åbnede og lukkede ikke vinduerne på de rigtige tidspunkter, hvilket førte til store variationer i luftkvaliteten på arbejdspladsen. Gennem de data og analyser, der blev indsamlet af Spaceti-løsningen, kunne ledelsen opdage, at deres naturlige ventilationssystem havde nogle iboende grænser, som var lavere end forventet.

På nuværende tidspunkt giver Spaceti-løsningen medarbejderne mulighed for at se, om der er høje niveauer af CO2, temperatur eller luftfugtighed i et møde, og de kan holde en pause for at forbedre luftkvaliteten, genoverveje deres arbejdsmiljø og justere et møde i overensstemmelse hermed.

-Den nye Spaceti-løsning har medført mærkbare forbedringer af medarbejdernes produktivitet og mindsket antallet af klager over luftkvaliteten.

-Virksomheden implementerede et moderne værktøj til avanceret facility management.