Podmínky služby Vodafone Chytrá budova pro zaměstnance společnosti Vodafone

 1. Základní ustanovení
  1. Služba Vodafone Chytrá budova (dále jen „ Služba “) er soubor služeb založených na technickém a programovém vybavení a zahrnující služby vnitřní lokalizace v budovách, měření vyů nanych parametr. obsahu CO2 og vzduchu, monitorování obsazenosti parkovišť v krytých parkovištích, případně venkovních parkovištích před budovami. Služba je poskytována společností Vodafone Czech Republic as, IČ 257 88 001, se sídlem náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 150 00 Praha 5 (dále jen „ Vodafone “).
  2. Tyto podmínky upravují užití Služby zaměstnanci a dalším osobami spolupracujícími se společností Vodafone (dále jen „ Zaměstnanci “), a to v budovách společnosti Vodafone nebo jejich čás jejich. Informasjon om teknisk dostupnosti Služby jsou uvedeny standardně v interní komunikaci and firemním intranetu.
  3. Službu mohou využívat všichni Zaměstnanci společnosti Vodafone, kteří and stáhnou aplikaci „Spaceti“ v Google Play nebo AppStore.
 1. Beskrivelse Služby
  1. Služba se skládá z následujících komponent
   • (a) Základním hardwarovým prvkem je čidlo, tzv. Smart Stone, který obsahuje: sensorisk – teploty, vlhkosti, CO2, VOC bezdrátové připojení mobilní sítí a bateriově napájené zařízení. Smart stein neumí přijímat zvuk ani obraz.
   • (b)Mobilní aplikace Spaceti, která obsahuje tyto hlavní funkce:
    1. Rezervace místností
    2. Vnitřní navigace a lokalizace
    3. Reportování požadavků, například závady i budově, opravy IT-teknikk og uklid
    4. Aktuální přehled hodnot teploty a vlhkosti v budově
    5. Provozní efektivita a spolupráce (např. sdílení událostí v budově)
    6. Byggetjeneste (např. důležitá čísla, ztráty a nálezy, jídelní meny)
   • (c) Kamera s umělou inteligencí pro anonymní sledování obsazenosti volných prostor (grafy, Excel-eksport). Neodesílá kamera til kamera.
   • (d) Tablet pro zobrazování a správu probíhajících schůzek před zasedací místností
    1. Zobrazení schůzek
    2. Potvrzování schůzek účastníky
    3. Adhoc rezervace schůzek
   • (e) Elektronik zámek
    1. Zámek je bateriový a instalovaný og vybraných skříňkách na 3. patře
    2. Umožňuje skříňku uzamykat pomocí mobilního telefonu
  1. Služba obsahuje tyto balíčky funkcí:
  1. Occupancy Analytics : Balíček funkcí pokrývá potřeby sledování obsazenosti židlí. Čidlo (Smart Stone) kan installeres på kancelařskou židli, nebo pod desku kancelářského stolu. Čidla sledují polohu židlí a jejich obsazenost. Obsazení židle je sledováno zcela anonymně, a to na základě drobných pohybů židle v době, kdy na nich sedí člověk. Variantně er dodáván sensor med desku stolu, který obsazenost místa detekuje med principu detekce tepla (PIR-sensor). Poslední variantou je kamera for počítání lidí ve volných prostorách. Stav pracovního místa er aktualizován v 10minutových interval a zpřístupněn na webovém portálu včetně historie obsazenosti místa. Webportál er dostupný for správce budovy – oddělení Property.
  1. Plassering innendørs: Funksjonell funksjonalitet for å navigere og bruke funksjoner for funksjoner og rom for Android (fra versjon 5.0+) ikke iOS (fra versjon 10+) med Bluetooth ver 4.2 installert plassering. Přesnost určení polohy je 1 až 3 metry. Vnitřní prostory musí být pro správnou funkci navigace pokryty čidly – (Smart Stony). Každý av nich pokryje přibližně 30m2 plochy budovy.
  1. Luftkvalitetsanalyse: Monitorování parametrů prostředí a to: teplotu, vlhkost, TVOC – detekce těkavých organických sloučenin, CO2 – měření obsahu CO2 og vzduchu. Monitorování probíhá v místech instalace čidla (Smart Stone), které er určeno jen pro monitoring. Hodnoty jsou aktualizovány každých 30 až 60 minutter a zpřístupněny v mobilní aplikaci (pouze aktuální hodnoty).
  1. Parkeringsanalyse: Tento balíček umožňuje monitorovat parkovací místa ve vnitřním podzemním parkovišti budov Vodafone. Stav parkovacího místa (obsazeno/volno) er monitorován čidlem (Smart Stone) for å gjøre en mobil applikasjon.
  1. Rezervace zasedacích místností (MTR): Kalendáře zasedacích místností. Potvrzování příchodu na místo je prováděno QR kódy. Funkce er omezena na vybrané zasedací místnosti a zóny v budovách Vodafone.
  1. Rezervace míst k sezení : Místo k sezení je možné vybrat buď číslem nebo z mapy a rezervovat v aplikaci Spaceti. Potvrzování příchodu na místo je prováděno QR kódy. Funkce er omezena na vybrané zasedací místnosti a zóny v budovách Vodafone.
  1. Přístup do elektronicky zamykatelných skříněk (LOC) : Pomocí aplikace Spaceti je možné přiřadit a užívat (sammykat a odemykat) vybrané skříňky pro osobní věci Zaměstnanců.
  1. Nedsatt funksjon : Autorisasjon av Active Directory Vodafone, Oznamování závad v budově (FM).
 1. Bezpečnost informací a ochrana osobních údajů 
  1. Vodafone dodržuje všechna bezpečnostní nařízení stanovená zákony a právními předpisy platnými v České republice av rámci Evropské unie. Vodafone přijímá a aplikuje veškerá bezpečnostní opatření, na základě aktuálních a nejmodernější poznatků v oblasti bezpečnosti, pro zajištění důvěrnosti osobních údajů a eliminace rizik způsobených neoprávněným přístupem, smazáním, ztrátou nebo poškozením osobních údajů/informací. Vodafone se zavazuje dodržovat veškeré povinnosti, které pro něj vyplývají z příslušných předpisů, a to jak v pozici správce osobních údajů, tak zpracovatele osobních údajů.
  2. Jsou-li v rámci Služby zpracovávány informace, jsou uloženy a uchovány v zabezpečených systémech společnosti Spaceti, sro, k nimž mají přístup pouze oprávnění pracovníci. Systémy jsou pod neustálým dohledem for zajištění důvěrnosti, integritet og bezpečnosti informací včetně bezpečnosti proti průniku zvenčí. Vodafone v rámci Služby zajišťuje odpovídající technické and organizační zabezpečení.
  3. Povolíte – li aplikaci přístup k polohovým službám Vašeho zařízení za účelem využití funkcionality vnitřní navigace či za účelem sdílení polohy s ostatními kolegy, vezměte prosím na vědomí, že v závislosti na rozsah oprávnění může být Vaše poloha po dobu využití této funkcionality dostupná ostatním uživatelům Služby.
  4. Pro účely poskytování Služby jsou zpracovávány následující osobní údaje:
   • Správa lockerů (LOC): e-mailová adresa, jméno a příjmení; doba přiřazení lockeru, datum a čas přiřazení lockeru, datum a čas otevření/zavření lockeru, informace o umožnění přistupu k lockeru jiné osobě.
   • Rezervace zasedacích místností (MTR): Send en e-post til Active Directory. Dato a čas vytvoření či modifikace rezervace, datum a čas plánované schůzky, informace o tzv. innsjekking på Danou Schůzku.
   • Oznamování závad v budově (FM): e-post adresse til Active Directory. předmět ohlášení, datum a čas ohlášení
   • Zaměstnanecký profil v rámci mobilní aplikace Spaceti: jméno, příjmení, e-post adresse til Active Directory
   • Vnitřní navigace/lokalizace : Bruker-ID, data fra Bluetooth-sensor og kommunikasjonsfunksjoner og těmito sensor
  5. Pro účely poskytování služby či pro účely efektivní správy budovy a interního vyšetřování v případě bezpečnostního incidentu jsou výše uvedené údaje uchovávány následujícím způsobem:
   • Údaje vložené v aplikaci v rámci zaměstnaneckého profilu jsou zpracovávány po dobu používání aplikace. V případě odchodu zaměstnance ze společnosti či v případě odstranění profilu dojde k anonymizaci těchto dat.
   • Údaje zpracovávané v souvislosti s rezervací zasedacích místností jsou uchovávány po dobu 1 měsíce.
   • Údaje zpracovávané v souvislosti tzv. Lockery jsou uchovávány po dobu 3 měsíců.
   • Údaje zpracovávané v souvislosti s vnitřní navigací/lokalizací nejsou uchovávány.
  6. Vodafone se jako Správce osobních údajů při své činnosti řídí platnou právní úpravou o ochraně osobních údajů a zavazuje se veškeré osobní údaje, které mu budou Zaměstnancem sděleny, považovat za důvěrné, používat je výlučně k poskytování Služby, tyto nezveřejňovat a neposkytnout je třetí osobě s výjimkou případů, kdy takové poskytnutí je nezbytné k poskytování Služby či je nezbytné ke splnění zákonné povinnosti .
  7. Obecné podmínky Ochrany soukromí společnosti for zaměstnance and externí spolupracovníky Vodafone naleznete zde: https://vodafone.sharepoint.com/sites/myhr/CzechRepublic/HROperationsHRServices/articledetail/Prohl%C3%A1-en-o okran%C4%9B-osobn%C3%ADch-%C3%BAdaj%C5%AF
  8. Pro uplatnění vašich práv subjektů údajů dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů se, prosím, obraťte na emailovou adresu ochranaosobnichudaju@vodafone.cz V textu Vaší zprávy prosím uveďte, že požadujete uplatnění některého z Vašich práv v souvislosti s využíváním služby Spaceti.
 1. Reklamace a hlášení závad

Pro hlášení a řešení poruch a reklamaci Služby používá zaměstnanec Vodafone kontakt: technickapodpora@vodafone.cz

 1. Ostatní ujednání
  1. Vodafone si vyhrazuje právo změnit podmínky této Služby, a to pouze z důvodu nezbytně nutných bez toho, aniž by došlo k omezení rozsahu poskytované Služby.
  1. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 23.6. 2022.