Meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger

For at gøre det lettere for de ansatte at bruge de nye installationer, stiller Santillana (Sanoma Educación SLU) et hjælpemiddel "Spaceti" til rådighed for virksomheden. Esta herramienta tiene como único fin gestionar los puestos de trabajo disponibles para que los empleados puedan elegir y disponer de los mismos cuando trabajen presencialmente. Te informamos que tu datos identificativos identificativos, así como la información obtenidas a través de este sistema únicamente serán tratados por Santillana con esta única finalidad.

La información será conservado durante el plazo necesario para hacer efectiva la finalidad descrita. Posteriormente, esta información será bloqueada hasta que prescriban todas las acciones legales derivadas de este tratamiento. La base jurídica que legitima el tratamiento de esta información es hacer efectivo el acuerdo de teletrabajo suscrito con cada empleado.

For at opnå denne målsætning benytter Santillana sig af tertiære tjenester (som f.eks. WSS Consultoria de Espaços Lda.).

Du kan gøre brug af dine rettigheder til databeskyttelse via e-mail dpo.spain@sanoma.com identificándose como empleado de Santillana. En caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos, el Usuario interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos(www.aepd.es) o ante el Delegado de Protección de Datos(dpo.spain@sanoma.com).

Meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger

For at gøre det lettere for de ansatte at bruge de nye faciliteter stiller Santillana (Sanoma Educación SLU) værktøjet "Spaceti" til rådighed for personalet. Det eneste formål med dette værktøj er at administrere de tilgængelige arbejdsstationer, så medarbejderne kan vælge og bruge dem, når de arbejder personligt. Vi informerer dig om, at dine identifikationsdata samt de oplysninger, der opnås gennem dette system, kun vil blive behandlet af Santillana til dette ene formål.

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er nødvendigt for at opfylde det beskrevne formål. Derefter vil disse oplysninger blive blokeret, indtil alle retslige handlinger, der er afledt af denne behandling, er udløbet. Det retsgrundlag, der legitimerer behandlingen af disse oplysninger, er at gøre den aftale om fjernarbejde, der er indgået med hver enkelt ansat, effektiv.

Til opfyldelse af dette formål benytter Santillana sig af tredjeparters tjenester (f.eks. WSS Consultoria de Espaços Lda.).

Du kan udøve dine databeskyttelsesrettigheder ved at sende en e-mail til dpo.spain@sanoma.com og identificere dig selv som ansat hos Santillana. Hvis brugeren mener, at hans ret til databeskyttelse er blevet krænket, kan han/hun indgive en klage til den spanske databeskyttelsesmyndighed (www.aepd.es) eller til den databeskyttelsesansvarlige(dpo.spain@sanoma.com).