Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Dette dokument giver en oversigt over hovedprincipperne for indsamling og beskyttelse af personlige og andre data ("fortrolighedspolitik") af os, spaceti s.r.o., et selskab med begrænset ansvar, der er organiseret og eksisterer i henhold til lovgivningen i Tjekkiet, med hjemsted på Premyslovska 2845/43, Praha 3, 13000, Tjekkiet, ID nr.: 05137659, registreret i handelsregistret, der administreres af byretten i Prag, afdeling C, fil 258845 ("vi" eller "os").

Denne fortrolighedspolitik er blevet udarbejdet for bedre at kunne hjælpe dem, der er bekymrede over, hvordan deres personlige data bliver brugt, når de besøger dette websted eller bruger Dashboard eller mobilapp (tilsammen "Tjeneste") af os. Læs venligst vores fortrolighedspolitik omhyggeligt for at få en klar forståelse af, hvordan vi indsamler, bruger, beskytter eller på anden måde håndterer dine personlige data.

Denne fortrolighedspolitik er blevet udarbejdet for bedre at kunne hjælpe dem, der er bekymrede over, hvordan deres personlige data bliver brugt, når de besøger dette websted eller bruger Dashboard eller mobilapp (tilsammen "Tjeneste") af os. Læs venligst vores fortrolighedspolitik omhyggeligt for at få en klar forståelse af, hvordan vi indsamler, bruger, beskytter eller på anden måde håndterer dine personlige data.

Ved at indsende registreringsformularen i Dashboard eller mobilappen giver du os dit samtykke til behandling af personlige data i overensstemmelse med Brugsbetingelserne og denne Privatlivspolitik til formålene (som defineret nedenfor).

Vi er forpligtet til at beskytte alle dine data, som vi modtager under registreringen, i overensstemmelse med den europæiske generelle forordning om databeskyttelse (GDPR). Vi kan dog være juridisk forpligtet til at give de data, som vi indsamler og behandler, til (i) statslige administrative myndigheder, (ii) domstole, (iii) retshåndhævende myndigheder osv. i tilfælde af tvungen videregivelse. Det er frivilligt at stille data til rådighed. Samtykket gives for den periode, hvor du er registreret i tjenesten.

Hvilke personlige oplysninger indsamler vi fra dig?

Når du bestiller eller registrerer dig på vores websted eller mobilapplikation, kan du blive bedt om at indtaste dit navn, din e-mailadresse eller andre oplysninger for at hjælpe dig med din oplevelse.

I forbindelse med din registrering (oprettelse af din brugerkonto) på Dashboard eller mobilappen registrerer vi dit navn eller kaldenavn (brugernavn) som bruger, e-mail, telefonnummer, adgangskode i en krypteret form og et personligt billede af dig (ikke obligatorisk).

Når du bruger mobilappen, og du befinder dig i den overvågede bygning, registrerer vi din faktiske indendørs placering.

Dine yderligere data indhentes ved hjælp af cookies på vores websted, som vist nedenfor.

Med hvilket formål indsamler vi de leverede data?

De leverede personoplysninger indsamles især med henblik på:

 1. Identifikation af brugeren af Dashboardet eller mobilappen ved registrering eller brug af tjenesten;
 2. Levering af alle funktionaliteter i Tjenesten, især, men ikke begrænset til, af:
  1. Navigation i den overvågede bygning;
  2. Gennemsøgning af andre personer (f.eks. kolleger) i den overvågede bygning;
  3. indberetning af beskadiget udstyr eller beskadigede faciliteter i den overvågede bygning, og
  4. Tilvejebringelse af andre lokaliseringsbaserede funktionaliteter;
 3. Derudover kan vi bruge dine personoplysninger til at:
  1. Hjælpe os med at give dig kommunikationen og tjenesten;
  2. Bekræfte eller rette personoplysninger;
  3. Hjælp os med at drive vores forretnings- og complianceprogrammer;
  4. Revision af vores virksomhed.

Anonymiserede personlige data anvendes yderligere til vedligeholdelsesrapporter, forslag til arealudnyttelse, analyser af arealudnyttelse og andre typer rapporter vedrørende de overvågede bygninger.

Hvordan beskytter vi dine personlige oplysninger?

Vores databehandling er fuldt ud i overensstemmelse med GDPR, da vi implementerer en række tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at opretholde sikkerheden af dine personlige oplysninger. Dine personlige oplysninger ligger bag sikrede netværk, der er beskyttet af opdateret antivirussoftware med adgangskodebeskyttet adgang til lageret og er kun tilgængelige for et begrænset antal personer, der har særlige adgangsrettigheder til sådanne systemer og er forpligtet til at holde oplysningerne fortrolige. Vi mener, at vi har indført passende sikkerhedskontrol for at beskytte dine personoplysninger.

Hvad er cookies, og hvilken slags cookies bruger vi?

Cookies er små datafiler, som gør det muligt for besøgte websteder at huske operationer og indstillinger, som den enkelte bruger har foretaget, så det ikke er nødvendigt at indtaste oplysningerne gentagne gange. Cookies gemmes på brugerens computer via webbrowseren. De bruges til at hjælpe os med at forstå dine præferencer baseret på tidligere eller nuværende aktivitet på webstedet, hvilket gør det muligt for os at give dig bedre tjenester. Vi bruger også cookies til at hjælpe os med at indsamle samlede data om trafikken på webstedet og interaktion med webstedet, så vi kan tilbyde bedre oplevelser og værktøjer på webstedet i fremtiden.

Du kan vælge at få din computer til at advare dig, hver gang der sendes en cookie, eller du kan vælge at slå alle cookies fra. Det gør du via indstillingerne i din browser. Da browserne er lidt forskellige, skal du kigge i din browsers hjælpemenu for at lære den korrekte måde at ændre dine cookies på.

Videregivelse til tredjeparter

Vi sælger, handler eller overfører ikke dine personlige oplysninger til eksterne parter. Dit navn, telefonnummer og lokaliseringsdata kan dog være tilgængelige i realtid for andre brugere af tjenesten med hensyn til den eller de relevante bygninger, der overvåges i henhold til en kontrakt eller relaterede kontrakter indgået mellem os som tjenesteudbyder og vores kunde, der sikrer levering af tjenesten til dig.

Hvor længe behandler vi dine oplysninger?

Vi behandler kun alle personoplysninger i et omfang, der er nødvendigt for at opfylde formålene, og normalt kun i det tidsrum, der er nødvendigt for at opfylde formålene, og ikke længere end det tidsrum, der er fastsat i de gældende lovbestemmelser.

Hvornår kan du finde flere oplysninger eller kontakte os?

Hvis du har spørgsmål vedrørende denne fortrolighedspolitik, kan du kontakte os ved hjælp af nedenstående oplysninger.

Premyslovska 2845/43, Praha 3,
13000, Tjekkiet
info@spaceti.com
+420 800 661 133

Dine rettigheder

Som registreret, hvis personlige oplysninger vi opbevarer, har du visse rettigheder. Hvis du ønsker at udøve nogen af disse rettigheder, bedes du sende en e-mail til info@spaceti.com.

Retten til at blive informeret
Du har ret til at bede os om at give dig oplysninger om behandlingen af dine personoplysninger, og oplysningerne skal gives til dig uden unødig forsinkelse. Vi kan anmode om en rimelig godtgørelse for tilvejebringelse af sådanne oplysninger med et beløb, der ikke overstiger de omkostninger, der er nødvendige for at give oplysningerne.

Ret til indsigt og berigtigelse
Du har ret til at få adgang til og rette dine personoplysninger, til at anmode om en afklaring eller afhjælpning af situationen fra vores side (f.eks. blokering, rettelse, supplering eller afvikling af personoplysningerne), hvis du finder eller mener, at vi behandler personoplysningerne på en måde, der er uforenelig med beskyttelsen af dit personlige og private liv eller i strid med loven, samt ret til at klage direkte til Kontoret for Beskyttelse af Personoplysninger i tilfælde af krænkelse af dine rettigheder.
Du har ret til til enhver tid at trække dit samtykke tilbage, uden at det berører lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykket før tilbagetrækningen. I så fald er vi dog ikke i stand til at levere vores service til dig.

Retten til sletning
Hvis der ikke længere findes noget overordnet retsgrundlag eller nogen legitim grund til at behandle personoplysninger, kan du anmode om, at vi sletter personoplysningerne. Dette omfatter personoplysninger, der kan være blevet behandlet ulovligt. Vi vil tage alle rimelige skridt for at sikre sletning.

Retten til at begrænse behandlingen
Du kan bede os om at stoppe behandlingen af dine personlige oplysninger. Vi vil stadig opbevare oplysningerne, men vil ikke behandle dem yderligere. Denne ret er et alternativ til retten til sletning.

Retten til dataportabilitet
Du kan anmode om, at dine personoplysninger overføres til en anden dataansvarlig eller databehandler i et almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Denne ret er kun tilgængelig, hvis den oprindelige behandling var baseret på samtykke, hvis behandlingen er automatiseret, og hvis behandlingen er baseret på opfyldelse af en kontraktlig forpligtelse.

Ændringer af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik til enhver tid. Din fortsatte brug af tjenesten, som er underlagt denne fortrolighedspolitik, betyder, at du accepterer alle ændringer af denne fortrolighedspolitik, som vi foretager fra tid til anden.